جزوه مکانیک سازه و مواد

1397-02-22
بازدید: 2

جزوه مکانیک سازه و مواد

جزوه مکانیک سازه و مواد توسط دکتر مقدم به زبان فارسی در 121 صفحه  نوشته شده است .

فهرست عناوین:

ارتعاش دستگاه تک درجه 

ارتعاش ناشی از حرکت پی

ارتعاش آزاد دستگاه تکدرجه 

میرایی بحرانی 

تعیین میرایی با استفاده از ارتعاش آزاد

روش ارتعاش محیطی براي اندازه گیري خواص دینامیکی

و...


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه