جزوه اندرکنش خاک و سازه

1397-02-18
بازدید: 10

جزوه اندرکنش خاک و سازه

جزوه اندرکنش خاک و سازه توسط نیما هیئتی ،امیر اکبری،محمد رضا رجبی دانشجویان کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه علاالدوله سمنان در زمستان 1392 تهیه و تنظیم شده است.

فهرست عناوین:

اثر اندرکنش خاک و سازه بر تحلیل دینامیکی سازه های یک درجه آزادی

اثر اندرکنش خاک و سازه بر تحلیل دینامیکی سازه های چند درجه آزادی

اثر رفتار غیر خطی خاک و اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند

برسی رفتار سازه های مدفون و تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی آن

اثر خصوصیات هندسی ساختگاه،بررسی دره به صورت دو بعدی

اثر خصوصیات هندسی ساختگاه ،بررسی تپه به صورت دو بعدی

و....

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه