جزوه طراحی لرزه ای سازه ها

1397-02-10
بازدید: 8

 جزوه طراحی لرزه ای سازه ها

 جزوه طراحی لرزه ای سازه ها توسط دکتر سعید شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1388 در 169 صفحه نوشته شده است.

فهرست عناوین:

مهندسی زلزله -لرزه نگاری و...

پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت اثر زمین لرزه

پاسخ سیستم جند درجه  آزادی تحت اثر زمین لرزه

بررسی ایین نامه ها برای طراحی مقاوم در برابر زلزله

 زلزله  شناسی

عوامل ایجاد  زلزله 

امواج  زلزله 

شدت  زلزله 

و...


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه