کتاب دینامیک سازه

1397-01-26
بازدید: 14

کتاب دینامیک سازه

کتاب دینامیک سازه یکی از دروس رشته مهندسی عمران می باشدواین کتاب توسط دکتر خسرو برگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در 113 صفحه نوشته شده است.

فهرست عناوین:

مقدمه

یادآوری اصول دینامیک سازه ها

تحلیل سیستم های معادل 

روش های عددی تحلیل دینامیک سازه ها

رفتار غیر خطی سازه ها در خالت تحلیل دینامیکی

و....

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه