جزوه اصول و روش تدریس مهارت ها

1397-01-18
بازدید: 14

جزوه اصول و روش تدریس مهارت ها

جزوه اصول و روش تدریس مهارت ها  یکی از دروس ارشد  زبان انگلیسی می باشد.این جزوه توسط محمد آذروش در 24 صفحه نوشته شده است.

پیشگفتار:

متدولوژی زبان رویکردی سیستماتیک و سازمان یافته در تحلیل روش هایی است که در فرایند آموزش زبان به کار گرفته می شوند .این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل نظری اصولی همچون الگوهای تئوریک وتکنیک های کمیتی- کیفیتی است که درارتباط با آموزش این مهارت قرارمی گیرند.متدولوژی راه حلی رابرای بهبود روش های آموزشی ارائه نمی دهد ازاین جهت نمی توان آن رایک الگوی آموزشی دانست بلکه صرفا روش ها و راهکارهایی رامورد بررسی قرارمی دهد که در حوزه آموزش زبان رایج هستند.

چکیده :

در آموزش به روش دستور-ترجمه ، هدف اصلی از زبانآموزی، نه ارتباط کلامی مستقیم به شکل گفتاری یا شنیداری با مخاطب بلکه خواندن ودرک مطلب وهمچنین نگارش مطلب به زبان هدف است. بنابر این در این روش هیچ تأکیدی بر روی تلفظ ها وجود ندارد .در این روش، زبان آموز از طریق حفظ کردن بیشتر به فراگیری واژگان و گرامر می پردازد.این روش اولین روشی است که انسانها برای یادگیری زبان به کار گرفته اند و تقریبا یک روش منسوخ به حساب میآید.


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه