تنظيمات كمباين

1396-05-22
بازدید: 16

تنظيمات كمباين

- تنظيمات سكوي برش :

سكوي برش قسمتي است كه محصول را برش مي‌دهد . جمع‌آوري مي‌كند و آن را به دستگاه كوبنده كمباين تحويل مي‌دهد. سكوي برش بوسيله دو قلاب به طور لولايي به كمباين متصل مي‌شود . ( عكس 1 )

بررسي سالم بودن كف سكوي برداشت

تراز نمودن سكوي برداشت 

2- تنظيمات چرخ و فلك :

 تنظيم محور چرخ و فلك ( عكس 4 )

- براي محصولات پر‌پشت محور چرخ‌وفلك حدود 15 سانتي‌متر جلوتر از شانه برش قرار گيرد.

- براي محصولات كم‌پشت محور چرخ‌‌وفلك حدود 30 سانتي‌متر جلوتر از شانه برش گيرد.

ارتفاع چرخ‌‌و‌فلك پره‌اي بايد طوري باشد كه لبه بالايي پره‌ها در پايين‌ترين نقطه حركت خود كمي به زير كوتاهترين خوشه‌ها برخورد كند


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه