اسکولارز خبر

اخبار دانشگاهی، وزات علوم، وزرات بهداشت، کنکور های سراسری، تافل، تولیمو، آیلتس، کنکور کارشناسی، کنکور کارشناسی ارشد

کنکور 98

1397-06-16
بازدید: 394

به اطلاع کلیه دوستان عزیز اسکولارز خبر می رسانیم که در این پست به طور کلی به بیان و  بررسی مطالب مرتبط با کنکور سال 1398 می پردازیم. مطالب کنکور به دسته هایی تقسبم می شود که عبارتند از

1. اخبار کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

2. اخبار کنکور سراسری دانشگاه های  آزاد  سال    1398

3.اخبار کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال   1398

4. اخبار کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی   سال   1398

5. اخبار کنکور دکتری سنجش پزشکی   سال   1398

6. اخبار کنکور دکتری سنجش پزشکی   سال   1398

 

در زیر هر یک از مطالب بالا دارای عنوان هایی هستند که برای رفتن به هر عنوان کافیست روی آن عنوان کلیک کنید.

 

1. اخبار کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

زمان ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

تاریخ آزمون کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

 نتایج اولیه  کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

انتخاب رشته  کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

 نتایج نهایی کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

تاریخ ثبت نام  دانشگاه ها کنکور سراسری دانشگاه های دولتی   سال   1398

2. اخبار کنکور سراسری دانشگاه های  آزاد  سال    1398

زمان ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه های آزاد سال 1398

تاریخ آزمون کنکور سراسری دانشگاه های آزاد سال 1398

 نتایج اولیه  کنکور سراسری دانشگاه های آزاد سال 1398

انتخاب رشته  کنکور سراسری دانشگاه های آزاد سال 1398

 نتایج نهایی کنکور سراسری دانشگاه های آزاد سال 1398

تاریخ ثبت نام  دانشگاه ها کنکور سراسری دانشگاه های آزاد سال 1398

3.اخبار کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال   1398

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال 1398

تاریخ آزمون کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال 1398

 نتایج اولیه  کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال 1398

انتخاب رشته  کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال 1398

 نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال 1398

تاریخ ثبت نام  دانشگاه ها کنکور کارشناسی ارشد سنجش آموزش سال 1398

4. اخبار کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی   سال   1398

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی سال 1398

تاریخ آزمون کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی سال 1398

 نتایج اولیه  کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی سال 1398

انتخاب رشته  کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی سال 1398

 نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی سال 1398

تاریخ ثبت نام  دانشگاه ها کنکور کارشناسی ارشد سنجش پزشکی سال 1398

5. اخبار کنکور دکتری سنجش  وزرات علوم سال   1398

زمان ثبت نام کنکور دکتری سنجش وزرات علوم سال 1398

تاریخ آزمون کنکور دکتری سنجش وزرات علوم سال 1398

 نتایج اولیه  کنکور دکتری سنجش وزرات علوم سال 1398

انتخاب رشته  کنکور دکتری سنجش وزرات علوم سال 1398

 نتایج نهایی کنکور دکتری سنجش وزرات علوم سال 1398

تاریخ ثبت نام  دانشگاه ها کنکور دکتری سنجش وزرات علوم سال 1398

6. اخبار کنکور دکتری سنجش پزشکی   سال   1398

زمان ثبت نام کنکوردکتری سنجش پزشکی   سال   1398

تاریخ آزمون کنکور دکتری سنجش پزشکی   سال   1398

 نتایج اولیه  کنکوردکتری سنجش پزشکی   سال   1398

انتخاب رشته  کنکوردکتری سنجش پزشکی   سال   1398

 نتایج نهایی کنکور دکتری سنجش پزشکی   سال   1398

تاریخ ثبت نام  دانشگاه ها کنکور دکتری سنجش پزشکی   سال   1398


نظرات کاربران

افزودن نظر